Vodné a poplatek za odpady v roce 2021

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.12.2020 rozhodlo

o navýšení cen za vodné a poplatek za odpady:

Vodné s účinností od 1.4.2021 se zvyšuje na Kč 18,-/m3 bez DPH

Poplatek za odpady od 1.1.2021 se zvyšuje na 700,--/osoba/rok (více vyhláška).

 

platby obec 2021

Nahoru