Informace pro rodiče dětí navštěvující ZŠ Velká Losenice

Starosta obce Velká Losenice informuje rodiče dětí, kteří navštěvují Základní školu ve Velké Losenici:

Koncem příštího týdne cca od 8.6. zahájí společnost VHS obnovu vodovodního řadu. Olšiny směr základní škola. Práce budou probíhat tak, aby ulička ke škole od obchodu byla v provozu do vysvědčení, od 07/2022 se zahájí práce i tam. Nicméně prosím vedení školy aby informovalo děti aby v době konání prací přístup do školy volili po chodníčku kolem lihovaru.

V červnu – srpnu 2022 provede společnost PODA opravy komínu za školou. V místě bude instalována zábrana, lešení atd. nicméně z důvodu možnéhol pádu předmětu z výšky o5 prosím důsledně informovat učitele ZŠ a MŠ omezit pohyb v okolí komína na nezbytně nutnou dobu.

 

Nahoru