Jmenování ředitelky Mateřské školy Nové Dvory (od 1.8.2024)

Obecní úřad Nové Dvory tímto oznamuje, že s účinností od 1.8.2024 byla novou ředitelkou Mateřské školy Nové Dvory, příspěvkové organizace jmenována Blanka Šulcová Dis. 

Nahoru