Hlášení rozhlasem 20.07.2023

Sraz všech účastníků prodeje na pyrocaru se uskuteční v pondělí 24.7.2023 v 18:00 v KD.

Knihovna oznamuje čtenářům, v pondělí 24.7. bude knihovna otevřená.Následuje volno. Otevírat bude 4.9.Dále žádá, kdo má vypůjčené knihy delší dobu, aby je vrátil.  Proběhne výměna knih se žďárskou knihovnou.

Nahoru