Hlášení rozhlasem 9.11.2015

Ve středu 11.11. od 17-17.15 bude v obci svoz nebezpečného odpadu. Odpad přinést až v době svozu, nenosit eternit a dehtovou lepenku, můžete přinést staré elektrospotřebiče. V pátek 13.11. bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, bioodpad pátkem končí. 

Nahoru