Informujeme, připravujeme ...

Oznamujeme všem občanům, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek dne 25.11.2016 v čase od 7.30 - 14.30 hodin. 

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí upozorňuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (např. kotel, krbová vložka s výměníkem), je povinen dle § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší nejpozději do 31. prosince 2016. Tuto kontrolu zajistí fyzické i právnické osoby prostřednictvím odborně způsobilé osoby (osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě).

Seznam odborně způsobilých osob, které mají udělené oprávnění, je zveřejněn na adrese:

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Doklad o provedení kontroly vystavený odborně způsobilou osobou je provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 20.000 Kč. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se nesplněním povinnosti dopouští správního deliktu, za který se uloží pokuta do 50.000 Kč.   

Více informací poskytne Ing. Kubálková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 566 688 345

 

Mladí hasiči se zapojili do soutěže sbíráme, třídíme a vyhrajeme s ODASem, která probíhá od 1.9.2016 do 15.6.2017. Proto prosí všechny občany o pomoc při sběru papíru. Starý papír stačí svázat a dát ho každou první sobotu v měsíci ven před dveře Vašeho domu. Mladí hasiči vesnici obejdou a papír svezou. První svoz bude proveden v sobotu 5.11.2016. Předem děkujeme všem, kteří se do sběru papíru zapojí a pomohou mladým hasičům k získání nějakých těch penízků za které se ji pořídí výzbroj a výstroj.
Vedoucí mladých hasičů

odas papir 2016

Dne 9.11.2016 v čase 17:00-17:15 hod. proběhne před kulturním domem v obci svoz nebezpečného odpadu.

nebezpecnyodpad22016

 


Výsledky voleb do Zastupitelstva Kraje 2016, konaných ve dne 7.-8.10.2016

Voličů celkem 265

Účastnilo se 103 oprávněných voličů, z toho 1 hlas neplatný.

volby2016

Výsledky na www.volby.cz ZDE

 

Nahoru