Informujeme, připravujeme ...

Hasiči zvou na zájezd 24.9.2016.

zajezd 2016web

 

Rozneseno dotazníku:   270 ks  +  10 ks dotazníku pro podnikatele

Odevzdaných:   61 ks/tj. 22.6%,  1 ks dotazníku pro podnikatele

Odpovídalo:   22 mužů a 39 žen

Věk:   15-29 – odpovídalo 9 občanů

           30-49 – odpovídalo 29 občanů

           50-64 – odpovídalo 12 občanů

           65 a více – odpovídalo 11 občanů

 1. Jak se Vám v obci žije?   - spíše dobře /33x; velmi dobře /19x
 2. Co se Vám na Vaší obci nejvíc líbí? - blízkost přírody /47x;  klidný život /38x
 3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? - nezájem lidí o obec /20x; nevyhovující veřejná doprava /16x
 4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? - kadeřnictví /4x; pošta /2x; domov důchodců /2x; lékař/1x; služba pro starší občany /1x; samoobsluha /1x
 5. Pokuste se zhodnotit obec?   
                                                           Bydlení – velmi spokojen /32x

                                                                    Školství – spíše spokojen /17x

                                                                    Zdravotnictví – spíše spokojen /17x

                                                                    Veřejná doprava – spíše spokojen /23x

                                                                    Kultura a společenský život – spíše spokojen /25x

                                                                    Sportovní vyžití – spíše spokojen /19x

                                                                    Životní prostředí – velmi spokojen /27x

                                                                    Péče obce o své prostředí – spíše spokojen /40x

                                                                    Podmínky pro podnikání – je mi to lhostejné /16x

                                                                    Rozvoj obce – spíše spokojen /28x

                                                                    Informovanost o dění v obci – spíše spokojen /25x

 1. Mezilidské vztahy v obci považujete: za docela dobré /44x; ne moc dobré /6x
 2. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům? spíše ano /29x;  rozhodně ano /19x
 3. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? občas/39x;  pravidelně /11x
  1. Jak se Vám webové stránky líbí? docela dobré /34x;  velmi dobré /11x
 4. Jste  ochoten udělat něco  pro rozvoj své obce? spíše ano /27x;  rozhodně ano /20x

Pokud ano, jak se můžete zapojit? brigáda /18x; ostatní: vedení výtvarného kroužku, sociální poradenství, organizování kulturních akcí

 1. Jak by se měla obec dále rozvíjet? měla by zůstat přibližně stejná /27x; měla by se postupně rozrůstat /18x
 2. Na co by  jste  využili obecní finanční prostředky? podpora bytové výstavby /25x;  podpora kulturních a společenských aktivit /23x
 3. Vaše vzdělání? střední odborné s maturitou /25x;  střední odborné /19x; vysokoškolské /14x; vyšší odborné /2x; základní /2x
 4. Působnost v obci: žiji v obci od narození /29x; přistěhoval jsem se v dospělosti před více jak pěti lety /26x
 5. Typ vaší domácnosti: domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let) /32x;  domácnost bez dětí /17x
 6. Co byste v obci zlepšili v dopravní bezpečnosti:
  1. přechod, zpomalovací semafor /19x
  2. chodník k penzionu /8x
  3. obchvat obce /5x
  4. zrcadlo /2x
  5. osvětlení k vlakové zastávce /1x
  6. oprava silnice k Velké Losenici /1x
 7. Vaše další náměty:
  1. údržba zeleně v obci /9x
  2. rekonstrukce koupaliště /5x
  3. zaměstnanec pro obec /4x
  4. čistička odpadních vod /3x
  5. sportoviště pro malé děti /3x
  6. zákaz volného pobíhání psů /3x
  7. oprava obecní kanalizace /1x
  8. rozšíření autobusového spoje směr Přibyslav /1x

Děkujeme všem občanům, kteří se do průzkumu zapojili a odevzdali dotazník za jejich aktivní přístup a pečlivost při vyplňování dotazníku, kde se snažili sdělit co nejvíce informací.

 

UPOZORNĚNÍ – DOČASNÉ omezení příjmu žádostí o vydání cestovního pasu

Městský úřad oznamuje, že z důvodu probíhající opravy elektroinstalace v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavu na Žižkově ulici dojde v době od pátku 16. září 2016 do čtvrtku 29. září 2016 včetně k přesunutí agendy občanských průkazů, agendy cestovních pasů a ohlašovny-evidence obyvatel do náhradních prostorů v administrativní budově Úřadu práce ČR (celní úřad) na ulici Komenského 1786/25, která sousedí s budovou MěÚ. Pro jednodušší přístup mohou klienti a návštěvníci úřadu využít dočasně obnovený průchod z budovy městského úřadu do sousední budovy přes tzv. propojovací krček (přes chodbu odboru životního prostředí mezi 3. a 4. patrem).

Upozorňujeme, že z technických důvodů nebude možno ve výše uvedené době přijímat žádosti o vydání cestovního pasu. Výdej již zhotovených cestovních pasů, stejně jako veškeré ostatní služby týkající se agendy občanských průkazů a ohlašovny-evidence obyvatel budou zajištěny bez omezení. Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat na kterémkoli jiném úřadu obce s rozšířenou působností, tzn. nejblíže např. Městský úřad Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí, Bystřice nad Perštejnem, Havlíčkův Brod apod.

Omlouváme se za možné komplikace a děkujeme za pochopení.

Jana Halušková
Odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí
občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel
tel.: 566 688 372
Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 31  Žďár nad Sázavou
www.zdarns.cz

 

Paní starostko, pane Šmíde, paní Kubišová, vážení zastupitelé,

tímto vám chceme poděkovat za vaši vstřícnost, ochotu a spolupráci v rámci zajišťování chodu Mateřské školy v Nových Dvorech. Děkujeme vám, že vstřícně přijímáte naše návrhy, že jste ochotní nastalé události řešit a že společně pracujeme na tom, aby provoz místní mateřské školy pokračoval. Velmi si vážíme toho, že kdykoli je potřeba, můžeme se na vás s důvěrou obrátit.

Naše poděkování patří také dalším novodvorským občanům a firmám, kteří nám ochotně pomáhají jak radou, tak i pracovním nasazením.

Začátek školního roku se blíží a díky společné snaze a úsilí může 1. 9. 2016 Mateřská škola Nové Dvory opět otevřít své dveře pro malé i větší děti z Nových Dvorů i okolí.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Jaroslava Krčálová, ředitelka MŠ
Blanka Sedláková, učitelka MŠ

 

Do hlavního menu byla přidána nová sekce "VODA", kde budeme přinášet novinky týklající se vody, cen vody, rozborů vzorků vody a vodovodu.

vodopad web

 

Nahoru