Informujeme, připravujeme ...

Den otevřených dveří a zápis do Mateřské školy Nové Dvory

2016 Den otevřených dveří

2016 Zápis dětí

Informace k Mateřské škole Nové Dvory:

info MS

Hasiči zvou na hasičský ples a dětský karneval.

pozvanka ples 2016

Hasiči žádají všechny členy, kteří mají možnost získat sponzorský dar na hasičský ples či dětský karneval, aby tyto dary přinesli do kulturního domu každou středu (na obecní úřad) v lednu, nejpozději však v sobotu 30.1.2016 do 13:00 hodin do kulturního domu (malý sálek). Děkujeme všem

Oznamujeme, že v sobotu 9.1.2016 proběhne v obci Tříkrálová sbírka.

sbirka2016

koncert2016


Nahoru