Hlášení rozhlasem 30.10.2019

Ve středu 6. listopadu proběhne před kulturním domem od 17 do 17.15 hodin sběr nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby svůj odpad nosili až v době sběru. V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů. Dále upozorňujeme, že v rámci tohoto svozu nelze odebírat eternit a dehtovou lepenku.

Nahoru