Hlášení rozhlasem 24.3.2020

Hasičský záchranný sbor vyzývá majitelé lesů, aby pokud možno omezili pálení klestí ve svých lesích. V posledních týdnech se hromadí výjezdy k pálení klestí po sanaci kůrovcové kalamity, tyto zbytečné výjezdy komplikují dnes již tak složitou práci hasičů. Doporučujeme klestí posbírat na hromady v pruzích po obvodu holiny, popřípadě se s konkrétním dotazem obrátit na svého odborného lesního hospodáře.

Nahoru