Hlášení rozhlasem 6.8.2020

Obecní úřad oznamuje občanům, kteří mají objednané kompostér, že budou dodány v dubnu 2021.
Obecní úřad oznamuje občanům, kteří by měli zájme o dřevo z obecních lesů, že si mohou po domluvě s panem Tomášem Sobotkou sami pokácet stromy v lese a následně místo po kácení vyčistit od klestí. Cena za pokácení každého stromu a vyčištění místa je symbolická 1,- Kč.

Nahoru