Hlášení rozhlasem 26.5.2022

1. Dne 1. června 2022 budou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod provádět v obci vývoz jímek a septiků. Zájemci o vývoz mohou kontaktovat p. Vítámváse na tel. čísle 603 457 391 formou SMS zprávy s uvedením čísla domu a obsahu jímky v m3. Cena za 1 m3 je 100 Kč + mezi účastníky svozu bude rozpočtena cena za auto 1520 Kč za jednu cestu.
 
2. Kominictví a topenářský servis provedou ve středu 15. června 2022 čištění a revize komínu 400Kč, plynových kotlů 400Kč, kotlů na tuhá paliva 950 Kč. Objednávky na tel. čísle 608 748 989.
Nahoru