Hlášení rozhlasem 04.11.2022

1. V pondělí, 7.11. v době od 16,15 do 16,30 hod., proběhne u KD sběr nebezpečných odpadů. Každý si svůj odpad odevzdá osobně.

2. V pátek a v sobotu, 11. a 12. 11.2022, proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery budou pod KD.

3. Místní knihovna dostala nyní 270 ks nových zajímavých knih. Tyto doporučuje naše knihovnice. Všichni jste srdečně zváni.

Nahoru