Události

V pátek 29.4.2011 mohli slyšet naši spoluobčané zvuk, který jen tak často neslyší. Byla to naše hasičská siréna, které jsme pořádně vymetli pavučiny. V 16:30 byl totiž vyhlášen poplach a to zkouška dálkové dopravy vody v obci Buková z místního rybníka na kravín tamního zemědělského družstva. Toto cvičení děláme pravidelně každý rok a tak to pro nás už není žádný problém. Ovšem malá změna přeci jenom letos byla. Dříve jsme se vždy domluvili, že budeme v určitý čas na místě určení a sbory si jezdily s předstihem, což mělo mnohdy za následek, že jsme měli natažené hadice dříve než byl jakoby vyhlášen vlastní poplach. Letos poprvé jsme všichni odjížěli v 16:30 od našich hasičáren. No my jsme se asi o minutku zdrželi, protože jsme v 16:30 spustily sirénu a minutku jsme si užívali její řev. Mohli jsme si to dovolit, protože jsme věděli, že se jedná o cvičení a nikdo není v ohrožení. Poté jsme nasedli do naší červené MÁNI ve složení  Sáblík Jiří, Langpaul Miloš, Vencálek František, Němec Ivo, Sobotka Josef, Sobotka Tomáš, Němec Josef ml., Mokrý Jakub, Burda Lukáš, Burda Martin a Šulc Miroslav a vyrazili kolem Červeného mlýna do Bukové. Na místo jsme přijely jako šestí a vyšlo na nás stanoviště úžasně u výčepu místní hospůdky zvané BOUDA. Další změna a pro nás premiéra byla ta, že okrskový velitel Pepa Ptáček sehnal vysílačky, kterými jsme se letos poprvé dorozumívali. A do třetice letos byla ještě jedna novinka a to ta, že nás požádali kamarádi hasiči z Matějova, jestli by se i když jsou z jiného okrsku, nemohli také našeho cvičení zúčastnit. Samozřejmě že jsme jejich účast přivítali a myslím že to je i naše dobrá vizitka. Prostě asi to děláme dobře. Po 32min od vyhlášení poplachu stříkala voda na konci vedení u kravína. Velitel cvičení, Pepa Ptáček nás nechal ještě asi 20 min prohnat mašiny a v 17:20 byla akce ukončena. „No ukončena“, ještě nás čekala druhá šichta a to závěrečné vyhodnocení a občerstvení, které již tradičně bukováci udělali vynikající. Po pár pivech, výborném gulášku a nějakým tom štamprdlátku naznali, že v rámci bezpečnosti obyvatelstva by jsme měli takovéto cvičení dělat dvakrát do roka. (No nevím ale, jestli by to naše drahé polovičky pochopily.) Na závěr celé této vydařené akce nám zahrál Pepa Sobotků na harmoniku a my jsme vyrazili plni skvělých zážitků k domovu.

Celou akci bych na závěr shrnul, jako velice vydařenou, otestovali jsme si spolehlivost naší techniky, osvěžili jsme si techniku dálkové dopravy vody, vyzkoušeli komunikovat vysílačkami a také jsme se viděli se spoustou kamarádů. Možná snad jen dvě věci by jsme mohli pro příště zlepšit a to lepší komunikaci do vysílaček a také řazení sborů za sebe, v takovém pořadí, jak přijeli na místo. Ale právě proto se takové cvičení dělají, abychom zjistili naše mezery a snažili se je do příště odstranit.

 

Celková data cvičení  a časy dojezdů jednotlivých sborů:

Celkem se akce zúčastnilo 11 sborů
Ruku k dílu přiložilo celkem 96 hasičů
Délka vedení byla přibližně 1 100 m
Celkové převýšení bylo přibližně 42 m

16:30-Vyhlášení poplachu
16:31-SDH Buková
16:33-SDH Špinov
16:35-SDH Nížkov
16:37-SDH Matějov
16:39-SDH Rosička
16:39-SDH Nové Dvory
16:40-SDH Velká Losenice
16:41-SDH Sázava
16:42-SDH Vepřová
16:42-SDH Pořežín
16:43-SDH Malá Losenoce
17:02-Voda na proudu
17:20-Ukončení akce

 


 

Fotogalerie 29.04.2011 Námětové cvičení Buková 2011
 {phocagallery view=category|categoryid=49|limitstart=0|limitcount=0|type=0}

Prosíme občany obce, aby nám pomohli vybrat
nejlepší návrh na hasičský prapor.

 

 

Obrázky návrhů zvětšíte klepnutím myší na konkrétní návrh.

Varianta A:

 

Varianta B:

Varianta C:

Návrhy praporu vytvořil náš občan pan Martin Blažek, za což mu patří velký dík.

V sobotu 18.12.2010 se opět po roce konala výroční valná hromada dobrovolných hasičů. Letos jsme po dlouhé době přivítali hosty: starostu KSH pana Slámečku a dva členy SDH Velká Losenice pana Roseckého a paní Neuvirtovou.

Jako každoročně se probírala a hodnotila činnost sboru za uplynulý rok, kde se většinou objeví zmínka o hasičském plese, dětském karnevalu, kácení máje nebo mikulášské nadílce. Letos se ještě zmiňovala jedna důležitá událost a to překonání rekordu v dálkové dopravě vody, za jehož vedení a organizaci byly dvěma hlavním představitelům – Jiřímu Sáblíkovi a Ivo Němcovi uděleny medaile. Další medaile, tentokrát věrnostní, byly uděleny členům, kteří v našem sboru působí již deset nebo dvacet let.

Dalším bodem v programu bylo zhodnocení hospodaření sboru a schválení rozpočtu na následující rok, o což se stará Martin Šmíd. Okrajově padla zmínka i o chystaném hasičském praporu, který by náš sbor mohl pořídit již v příštím roce. Jako poslední následovala diskuse a občerstvení.

Po oficiálním ukončení schůze nastala volná zábava, kdy si každý popovídal s každým, poseděl s přáteli, ťuknul si na zdraví a končil větou: „Tak příští rok znovu a ve větším počtu.“


Zpráva jednatele sboru za rok 2010

Vážené sestry a vážení bratři hasiči,
dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti našeho hasičského sboru v letošním roce.
            Činnost našeho sboru, jako každoročně začíná v lednu přípravou tradičního hasičského plesu a následného karnevalu pro děti. Letos jsme tančili a bavili se s kapelou Fortuna poslední lednovou sobotu a následně v neděli odpoledne členky sboru připravily velice pěkný program se spoustou soutěží, překvapení a dárků pro děti naší obce i okolí. Při tomto dětském karnevalu vyhrávala kapela Ústavu sociální péče z Křižanova. Všem přítomným se toto vystoupení velice líbilo. Účast na obou akcích byla hojná, čemuž odpovídá i finanční zisk  33.000 Kč.
             Ještě jedna akce, nejen, že byla připravována od začátku roku, ale již pěkných pár měsíců zpátky, se nesla ve znamení myšlenky uskutečnění přepravy vody na velkou vzdálenost a vysoké převýšení. Každoročně v našem okrsku námětové cvičení v tomto duchu provádíme, ale to pouze na vzdálenost podstatně menší za účasti sborů okrsku Velká Losenice. Myšlenka našeho velitele byla postavena na součinnosti sborů při dopravě vody na dálku, jejich vzájemného sladění, organizovanosti a prověření technické způsobilosti svěřené techniky v extrémních podmínkách. Na základě tohoto byla celá akce nazvána „ Rekord v dopravě vody na dálku“ na trase Dolní Loučky – Devět skal s převýšením terénu 541 metrů ve vzdálenosti 63,46 km. Za 7 hod. a 5 min. bylo vše zdárně zakončeno výstřikem vody na nejvyšším místě Žďárských vrchů.
            Tato velice náročná akce, co se týče technického zabezpečení, lidské zodpovědnosti a přístupu, rychlého organizačního rozhodování, vzájemné součinnosti a v neposlední míře vírou v úspěšný výsledek, byla dne 8.5.2010 zapsána agenturou Dobrý den Pelhřimov jako oficiální český rekord v dané činnosti a uznána platným. Celá akce měla neskutečnou podporu nejen blízkého okolí v kraji Vysočina, ale plošně po celé ČR. Na trati bylo rozmístěno 287 hasičských sborů z ČR a jeden sbor ze SR. Zájem médií byl také veliký a dnes je možno s přesvědčením říci, že většina dobrovolných hasičů ČR zná SDH Nové Dvory s jejím velitelem br. Jirkou Sáblíkem.
            Námětová cvičení letošního roku byla zaměřena a vztahovala se na součinnost s okolními sbory k dosažení vysněného cíle, tj. dostat vodu na Devět skal. Z těchto důvodů bylo 10.4. provedeno námětové cvičení v okolí Jeřábkova mlýna a 17.4. proběhlo cvičení dálkové dopravy vody z Kadova na Devět skal – vše zdárně dopadlo.
            Okrsková soutěž se letos uskutečnila 5.6. v Malé Losenici. Deštivé dny, které předcházely vlastní soutěži, připravily velice náročné podmínky soutěžním družstvům. Kvůli podmáčenému terénu organizační výbor soutěže rozhodl zrušit štafetovou část soutěže. Náš sbor reprezentovalo nově složené soutěžní  družstvo v tomto složení: Jakub Mokrý, Aneta Mokrá, Lukáš Burda, Josef Němec ml., Miroslav Šulc, Jan Petráň. Strojníka zajišťoval Jiří Sáblík a velitele a spojku doplnili Martin Šmíd a Martin Mokrý. V takto složitých podmínkách jsme obsadili velice pěkné 5. místo.
            Svěřenou techniku jsme jako každoročně využili při čištění koupaliště a rovněž tak při úklidu místních komunikacích po přívalových deštích, které naši obec několikráte potrápily.
            Ze společensko-kulturní činnosti připomenu posezení v altánku u koupaliště při pálení hranice s čarodějnicí, stavění krásně nazdobené májky na návsi obce a její slavnostní pokácení s hudbou a výborným pohoštění. 
            Po několika letech výbor zorganizoval poznávací výlet pro své členy a rodinné příslušníky do vojenské pevnosti Josefov, dále jsme navštívili zámek v Novém Městě nad Metují a obdivovali jsme nádherné adršpašské skály se zajímavým a velmi poutavým výkladem. Zájezd jsme ukončili večeří u p. Šimáka ve vyhlášené hospůdce v Radostíně. Škoda jen malého zájmu o tento zájezd.
            Dne 27.11. jsme se již tradičně sešli na „domácí půdě“ v penzionu Starý dvůr při večerním posezení s hudbou. Účast byla rekordní a nálada výborná.
            Sbor se zúčastnil slavnostního 110. výročí založení SDH Sázava a 135. výročí založení SDH Přibyslav. Ve slavnostních uniformách zástupci našeho sboru navštívili a popřáli pevné zdraví do dalších let jubilujícím členům u příležitosti: 70. výročí narození p. Josefu Sobotkovi č.p.71 a p. Ladislavu Němcovi, u příležitosti 60. výročí narození p. Jaromír Kasal. a u příležitosti 50tého výročí narození p. Jaroslav Šmerous, Luboš Fišar, Jaromír Šmerous a Miloš Langpaul. Všem ještě jednou co nejsrdečněji blahopřejeme.
            Oproti tomu smutnou událostí byla chvilka, když jsme se naposledy rozloučili s naším dlouholetým členem p. Janem Fišarem.
            Nemohu nevzpomenout na velice pěknou akci, která se konala 22.8. na návsi u kulturního domu. Jednalo se o odpoledne plné her, dobré nálady, soutěží a odměn, které zajišťovaly členky našeho sboru u příležitosti dětského dne.
            Pro sportovně založené členy byl uspořádán 14.8. tenisový turnaj čtyřher spojený s opékáním prasete a večerním posezení. V nejlepší formě se letos představila dvojice ve složení Petr Sáblík a Petr Štursa st., která v celém turnaji nenašla přemožitele a zaslouženě zvítězila.
            Mladí hasiči uspořádali tradiční Mikulášskou obchůzku s andělem a čerty. Navštívili všechny děti obce mladších 12ti let a předali jim drobné dárky.
            Co se týká vybavenosti členů, výbor rozhodl zakoupit pět nových vycházkových uniforem a bílé košile s krátkým rukávem pro většinu členů.
            Sběrem a prodejem nepotřebného železného odpadu sbor v letošním roce získal …. Kč.
            V průběhu celého roku probíhaly pravidelné schůze výboru a členské schůze. O všech těchto jednáních jsou vedeny záznamy v Knize zápisů. Byly zde projednávány a schvalovány všechny organizační záležitosti chodu sboru a jeho činnost, ale i podávány informace z okrskových jednání starostů a velitelů.
            Touto cestou si dovolím připomenout, že v letošním roce při okrskových volbách byl zvolen starostou okrsku Velká Losenice starosta našeho sboru br. Ivo Němec a zástupcem velitele okrsku Velká Losenice  br. Jiří Sáblík ml.
            Členskou základu k dnešnímu dni zajišťuje 131 členů, z toho je 99 mužů a 32 žen, mladých hasičů do patnácti let je 30.
            A jaké jsou cíle a úkoly sborů na další období?  Především udržování v provozuschopném stavu svěřené techniky, příkladná reprezentace v okrskové případně okresní soutěži, nápomoc při přemisťování skládky železného odpadu na nové stanoviště a větší účast členů na pořádání kulturních a společenských akcí v obci.
            Do nového roku přeji všem pevné zdraví, spokojenost v rodinném i pracovním životě a trošku toho potřebného štěstíčka.
            
                                                                           ing. Vladimír Halík – jednatel sboru

Dálková doprava vody na Sněžku.

    Počátkem srpna 1956 stál před 270 hasiči z 22 sborů nelehký úkol. Dopravit vodu hadicemi B od stroje ke stroji z Pece přes Růžo v ou horu až na vrchol Sněžky. K dispozici měli jednu automobilovou stříkačku (AS 16), dvě dvoukolové stříkačk y (DS 16) a 20 přenosných stříkaček (PS 8). První úsek trasy od vodního zdroje k první přečerpávací ná drži na vrcholu Růžové hory byl osazen sedmi čerpadly PS 8 a jednou DS 16, která byla umístěna u vodního zdroje, kterým byl horský potok. Protože tento vodní zdroj byl málo vydatný, byl posílen z jiného potoka vz dálené ho 400 metrů s převýšením 40 metrů. Celý první úsek měřil 1000 metrů s převýšením 395 metrů. Z větší části bylo vedení z izolovaných hadic položeno v sobotu 4.srpna navečer. Na růžové hoře byla z terénní prohlubně zřízena přečerpávací nádrž. Od ní čerpadlem DS 16 začínal druhý úsek o délce 2016 metrů s převýšením 251 metrů.Na vedení byly použity konopné hadice a k posílení tlaku dalších deset čerpadel PS 8. Ve vzdálenosti 1300 metrů byla z dřevěné kádě zřízena druhá přečerpávací nádrž. V neděli 5.srpna byl po důkladné kontrole řádného zajištění strojů a podvázání hadic dán pokyn k zavodnění první trasy. V 10.08 byla nasáta voda do prvního stroje a v 10.19 voda z vedení začala plnit přečerpávací nádrž na Růžové hoře. Při tlaku osm atmosfér a průtoku 600l/min. trvala dodávka 1 hodinu a 37 minut.Mezi tím byl v 10.50 dokončen druhý úsek,který začal být zavodňován v 11 hodin. Po zdržení,které způsobila výměna prasklé hadice, vytryskla voda v 11.45 třemi slabými proudy na vrcholu Sněžky.Voda byla v jednotlivých proudech přibarvena do barev české trikolóry. Později byl tlak u přečerpávací nádrže zvýšen na 10 a později ještě na 12 atmosfér.Na vrchol bylo v jednu chvíli dopravováno asi 400l/min. Čistý čas dopravy vody z Pece na Sněžku trval asi 45 minut a vlastní doprava vody proběhla bez problémů. Cvičení dokázalo, že hasiči dokáží dostat vodu kamkoliv.Na druhou strano je nutné zdůraznit, že se jednalo pouze o propagační cvičení, při kterém měli jednotky na přípravu a provedení hodně času. Při skutečném zásahu, při časové tísni, by takováto akce nešla z časových i materiálních důvodů uskutečnit. I tak si nejlepší „sportovní“ družstva zaslouží obdiv. Bezpochyby se svým výkonem nesmazatelně zapsala do historie českého hasičského hnutí.
 
 
Tento článek byl čerpán z Hasičských novin č.3
 
 
 

V těchto dnech byl náš sbor osloven kamarády hasiči z SDH Skalice u České Lípy s žádostí o pomoc při realizování Hasičské Fontány. Tato akce by se měla konat 11. září 2010 v městečku Zákupy v severních Čechách. Městečko s bohatou historií leží 7 km severovýchodně od Mimoně a 8 km od České Lípy. Místní hasiči totiž letos oslaví výročí 160 let od založení sboru a jsou tak podle jejich informací nejstarší sbor ve střední Evropě. Touto velkolepou fontánou by chtěli zakončit celé oslavy. U zrodu tohoto nápadu velitele SDH Skalice u České Lípy bratra Jirky Havnera, byla myšlenka využít hasičské stříkačky pro napodobeninu slavné Křižíkovy (světelné) fontány. Hasičská hudební fontána je poměrně nová akce, která vznikla v posledním desetiletí minulého století a dnes již asi nikdo neví, kdo stál u jejího zrodu. Nápad využít několik okolních sborů se stříkačkami a vhodný místní vodní zdroj se natolik ujal a rozšířil, že dnes se s ním setkáváme v lepším, či horším provedení na řadě míst České republiky. Za doprovodu Smetanovy "Vltavy" hasiči zakončují jak své výroční oslavy, tak i velké zajímavé akce (Hasičské slavnosti v Litoměřicích, hasičské poutě apod.). Na tuto akci je potřeba 100 kusů stříkaček PS-12 a 273 proudů B. Mně osobně tato akce velice oslovila a určitě bych chtěl být u toho, až se zešeří a všechny proudy začnou chrlit vodu do světelných efektů.

Bližší informace můžete najít na stránkách akce www.hasicskafontana.cz.

Zajímal by nás Váš názor a proto budeme rádi, když nám sdělíte, co si o celé akci myslíte? Máme se jí účastnit a reprezentovat tam naši obec? Pokud ano, máme jet s naší chloubou stařičkou MÁŇOU a nebo osobním autem s vlekem? Hlasujte prosím v anketě vpravo.

Nahoru