Informujeme, připravujeme ...

Zápis do ZŠ Velká Losenice (7.4.2022)

zapis ZSVL 2

zapis ZSVL 1

Rozbory vzorků vody z 28.2.2022 k nahlédnutí ZDE.

Předchozí vzorky vody k nahlédnutí ZDE.

Rozbory vzorků vody z 11.2.2022 k nahlédnutí ZDE.

Předchozí vzorky vody k nahlédnutí ZDE.

Materiální pomoc pro Ukrajinu v Přibyslavi

Sbírka Ukrajina

Vlastníci lesů musí pro čerpání dotací v letošním roce podat dvě ohlášení

Vlastníci a nájemci lesa mohou od 3. 2. 2022 podávat ohlášení na nový dotační titul, který se nazývá Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (2022-2026) - program T, podrobné podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Finanční příspěvek je koncipován jako platba za každý den, nejdříve však od data podání ohlášení. Čím později bude ohlášení podáno, tím nižší bude možný požadovaný příspěvek. Vlastní žádosti budou žadatelé předkládat až v roce 2023 od 1. 3. 2023 do 31. 5. 2023, nejvýše však za 332 kalendářních dnů roku 2022, pokud bylo ohlášení podáno hned 3. 2. 2022. Při pozdějším podání ohlášení v průběhu roku 2022 bude možné příspěvek požadovat jen na příslušný (nižší) počet kalendářních dnů.

Ohlášení vyhotoví žadatelé elektronicky v modulu pro žadatele, který najdou na stránkách Ministerstva zemědělství. Vyhotovené ohlášení odešlou na příslušný krajský úřad, v jehož působnosti žadatel vlastní lesní pozemky, poštou, osobně nebo v elektronické podobě datovou schránkou žadatele. Pro informaci žadatelů sdělujeme, že podání je obecně učiněno dnem, kdy podacímu místu došlo ohlášení. Okamžikem podání není okamžik, kdy byla data ohlášení předána v modulu pro žadatele do systému národních dotací.

Další ohlášení je třeba podat příslušnému krajskému úřadu v případě, že vlastník lesa plánuje práce v lesních porostech a má zájem čerpat dotace podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, ochranu lesa a vyhotovení lesních hospodářských plánů), a to před zahájením prací, stejně jako v minulých letech. Seznam podporovaných aktivit se od letošního roku znovu rozšířil.

Ohlášení dle NV 30/2014 a programu Adaptace nelze zaměňovat a znamená to, že žadatel musí vyhotovit dvě odlišná ohlášení a zaslat je na každý Krajský úřad, v jehož působnosti se dotčené lesní pozemky nachází.

Na stránkách Ministerstva zemědělství je k dispozici i aktuální přehled podpory lesnictví i z jiných programů.

Ing. Pavel Hájek

radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí

mobil.: +420 724192514

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Krajský úřad Kraje Vysočina
//www.mapy.cz/#x=135745504@y=133485888@z=16@mm=ZP@sa=s@">Žižkova 1882/57, 586 01  Jihlava, Česká republika
IČO: 70890749, bank. spoj. Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800
web: www.kr-vysocina.cz facebook:
Nahoru