Informujeme, připravujeme ...

Sběr nebezpečného odpadu v obci

nebezpecny odpad podzim 2022

ZŠ a MŠ Velká Losenice hledá za dlouhodobou pracovní neschopnost zástup

na pozici uklízečky v ZŠ. V případě zájmu volejte na 564 565 936 nebo 564 565 923.

Traktoriáda V.Losenice - sraz traktorů a zemědělských strojů (1.10.2022)

traktoriada plakat

Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2022: ZDE

MUDr Fr. Malý oznamuje že ke dni 31.8.2022 končí s provozováním praxe praktického lékaře ve Velké Losenici. Lékař nemůže zdravotnickou dokumentaci předat pacientovi. Do 31.8.2022 lze stávajícímu lékaři ( MUDr Malý) předložit písemnou žádost o předání zdravotnické dokumentace novému poskytovateli zdravotních služeb, kterého si pacient zvolí. Žádost musí obsahovat : jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště pacienta. Dále musí být uvedeno jméno, příjmení, identifikační ůdaje lékaře, kterého si pacient zvolí. Zdravotnická dokumentace o pacientech, kteří nepředloží žádost o předání jinému poskytovateli, bude předána příslušnému správnímu orgánu. Tento úřad pak zajistí předání dokumentace lékaři, kterého si pacient vybere.

Nahoru