Informujeme, připravujeme ...

Hasiči zvou všechny občany obce na okrskovou soutěž v Nových Dvorech, která se koná v sobotu 1.6.2019

soutez okrsek ND2019 web

Slavení májové pobožnosti v kapličce v květnu 2019

poboznosti 2019

Oznamujeme opětovnou plnou uzavírku silnice I/19 Ronov - Přibyslav v termínu od 20.04.2019 – 21.04.2019 (pokud by se plánovaé práce nepovedly nebo nestihly pak je náhradní termín od 27.04.2019 – 28.04.2019).

V rámci předkládané etapy 7D dojde k úplné uzavírce silnice I/19 v extravilánu města Přibyslav v úseku km 154,480 – 155,690.
V rámci krátkodobé úplné uzavírky bude ze silnice I/19 vedena místní objízdná trasa pro vozidla do 12t po silnici III/01840 a III/01838 přes Přibyslav – m.č. Hřiště. Objízdná trasa pro vozidla nad 12t mezi Přibyslaví a Novými Dvory bude vedena přes obce Brzkov, město Polná, Polná – m.č.Hrbov, obec Nížkov, obec Sázava a dále po silnici I/19 k požadovanému cíli. Překládaná přechodná úprava provozu je zkoordinována s přechodnou úpravou provozu souběžných staveb: „I/19 Hamry n.S – Ždár n.S“ a I/19 Simtany“, a zohledňuje také stavbu „Silnice I/34 Roušťany – Pohled“.

Nahoru