Informujeme, připravujeme ...

Traktoriáda V.Losenice - sraz traktorů a zemědělských strojů (1.10.2022)

traktoriada plakat

MUDr Fr. Malý oznamuje že ke dni 31.8.2022 končí s provozováním praxe praktického lékaře ve Velké Losenici. Lékař nemůže zdravotnickou dokumentaci předat pacientovi. Do 31.8.2022 lze stávajícímu lékaři ( MUDr Malý) předložit písemnou žádost o předání zdravotnické dokumentace novému poskytovateli zdravotních služeb, kterého si pacient zvolí. Žádost musí obsahovat : jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště pacienta. Dále musí být uvedeno jméno, příjmení, identifikační ůdaje lékaře, kterého si pacient zvolí. Zdravotnická dokumentace o pacientech, kteří nepředloží žádost o předání jinému poskytovateli, bude předána příslušnému správnímu orgánu. Tento úřad pak zajistí předání dokumentace lékaři, kterého si pacient vybere.

Rozbory vzorků vody z května k nahlédnutí:

pdfRozbor vzorků vody ze dne 30.05.2022
pdf
Rozbor vzorků vody ze dne 20.05.2022
pdf
Rozbor vzorků vody ze dne 02.05.2022

Předchozí vzorky vody k nahlédnutí ZDE.

Hasiči zvou na zájezd 3.9.2022

zajezd2022 web

Starosta obce Velká Losenice informuje rodiče dětí, kteří navštěvují Základní školu ve Velké Losenici:

Koncem příštího týdne cca od 8.6. zahájí společnost VHS obnovu vodovodního řadu. Olšiny směr základní škola. Práce budou probíhat tak, aby ulička ke škole od obchodu byla v provozu do vysvědčení, od 07/2022 se zahájí práce i tam. Nicméně prosím vedení školy aby informovalo děti aby v době konání prací přístup do školy volili po chodníčku kolem lihovaru.

V červnu – srpnu 2022 provede společnost PODA opravy komínu za školou. V místě bude instalována zábrana, lešení atd. nicméně z důvodu možnéhol pádu předmětu z výšky o5 prosím důsledně informovat učitele ZŠ a MŠ omezit pohyb v okolí komína na nezbytně nutnou dobu.

 

Nahoru