Informujeme, připravujeme ...

Novodvorské odpoledne s dnem dětí, kácením máje a selátkem (2.6.2018)

nd odpo 2018

Uzavření cyklostezky v sobotu 26.5.2018.

cyklostezka uzavirka 2018

Rozbory vzorků vody z 30.4.2018 k nahlédnutí ZDE.

Předchozí vzorky vody k nahlédnutí ZDE.

Informace pro druhou etapu pro rok 2019

I/19 Přibyslav - Ronov nad Sázavou [ETAPA 7A – 9B] / číslo silnice I/19 - GRAFICKY ZDE

Předpokládaný celkový termín: od 01.04.2019 – 30.06.2019

Termín překládaných etap :

ETAPA 7A od 01.04. – 05.04.2019 / od 08.04. – 15.04.2019 [VIZ PŘÍLOHA 1.7A]
ETAPA 7B od 16.04. – 30.04.2019 [VIZ PŘÍLOHA 1.7B]
ETAPA 7C od 06.04. – 07.04.2019 [VIZ PŘÍLOHA 1.7C]
ETAPA 8B od 01.05. – 15.05.2019 [VIZ PŘÍLOHA 1.8B]
ETAPA 8A od 16.05. – 31.05.2019 [VIZ PŘÍLOHA 1.8A]
ETAPA 9B od 01.06. – 30.06.2019 [VIZ PŘÍLOHA 1.9B]

Stručný popis organizace dopravy:
V rámci předkládaných etap (vyjma ETAPY 7C) dojde k částečným uzavírkám silnice I/19 v extravilánu města Přibyslav v úseku od křižovatky silnic I/19 x III/35211, přes m.č. Ronov nad Sázavou až po konec okresu Havlíčkův brod. Provoz bude v částečných uzavírkách řízen SSZ.
V rámci víkendové úplné uzavírky (ETAPA 7C) bude ze silnice I/19 vedena místní objízdná trasa pro vozidla do 12t po silnici III/01840 a III/01838 přes Přibyslav – m.č. Hřiště. Identicky bude vedena objízdná trasa pro BUS linkové dopravy. Objízdná trasa pro vozidla do 12t a nad 12t „Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod“ není součástí předkládaného návrhu, jelikož bude realizována v termínu od 01.04 – 30.09.2019 jako součást přechodné úpravy provozu stavby „I/19 Sintany“ a tím bude zajištěna dopravní obslužnost silnice I/19 v dotčeném úseku Přibyslav – Ronov nad Sázavou.
Překládaná přechodná úprava provozu byla zkoordinována s přechodnou úpravou provozu souběžných staveb: „I/19 Hamry n.S – Ždár n.S“ a I/19 Sintany“, a zohledňuje také stavbu „Silnice I/34 Roušťany – Pohled“.


NOVÁ GRAFIKA UZAVÍREK


Oznamujeme uzavírku silnice I/19 Ronov - Přibyslav, dle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici dojde k následujícímu:

Předpokládaný (maximální) termín provádění stavby: od 20.05.2018 – do 15.11.2018 (VIZ. PŘÍLOHA 2.1)

Termín předkládaných etap:

ETAPA 1A 20.05.2018 – do 05.06.2018 (VIZ. PŘÍLOHA 1.1)
ETAPA 1B 06.06.2018 – do 21.06.2018 (VIZ. PŘÍLOHA 1.2)
ETAPA 2 01.06.2018 – do 21.06.2018 (VIZ. PŘÍLOHA 1.3)

Stručný popis organizace dopravy:
V rámci stavby dojde k částečným uzavírkám silnice I/19 v celkových 17 úsecích (etapách), z nichž předkládáme etapu 1A, etapu 1B,
etapu 2 dle přílohy č. 1.1 – č. 1.3. Provoz v daných úsecích bude řízen SSZ. Objízdná trasa z Havl. Brodu do Žďáru n. Sáz. , sloužící
k odklonění dopravy v celkovém termínu rekonstrukce silnice I/19 v Přibyslavi, bude obousměrně vedena po silnicích I/34, II/150, I/38,
II/350, II/348, II/352 přes zastavěné území města Havlíčkův Brod, městys Štoky, obec Dobronín, město Polná, obce Nížkov, Sázava,
Nové Dvory a Přibyslav. Neznačená objízdná trasa pro BUS linkové dopravy v městě Přibyslav je pro 1 a 2 etapu vedena po silnicích
II/350, I/19, III/03810 a MK – ul. Rašínova, Tržiště, Jiráskova a Nezvalova (viz příloha č. 1.1 a č. 1.2).

ZDE k náhledu grafika uzavírek.

pakované vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku v MŠ Nové Dvory

konkurs ms 2018 2

Nahoru