Informujeme, připravujeme ...

Oznamujeme, že v termínu 1.4.-15.10.2019 bude úplně uzavřena silnice I/19 v obci Simtany (při cestování do Havlíčkova Brodu).

Více info pdfZDE.

Grafická část objížďky pdfZDE.

trasovani simtany

Oznamujeme, že v termínu 1.4.-31.7.2019 bude úplně uzavřena silnice I/19 Sázava - Žďár nad Sázavou. Více info ZDE.

objizdky sazava zr 2019

Obec má možnost zakoupit kompostéry pro naše občany, kdo by měl o kompostér zájem může se nahlásit na Obecním úřadě do pondělí 4.3.2019 telefonicky, emailem nebo osobně. Po dodání kompostéru bude nahlášeným občanům vydán za poplatek 100,-Kč ( cena kompostéru je 3 600,- Kč), každý si může objednat libovolný počet kompostéru.
 
komposter1

Oznamujeme, že v týdnu od 4.3. do 8.3.2019 bude prováděno malování a obnova parket v kanceláři obecního úřadu. Z tohoto důvodu bude provoz obecního úřadu omezen a ve středu bude obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA
Tolstého 2, 586 01 Jihlava                                                                        
Přiznání k dani z příjmů za rok 2018 - Tisková zpráva

Přiznání k  dani z příjmů za rok 2018 jsou poplatníci povinni podat do data 1. 4. 2019.

Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 1. července 2019. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 2019 včetně.

Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.

Pro platbu daně z příjmů fyzických osob na Finančním úřadě pro Kraj Vysočina platí toto číslo účtu: 721 – 67626681 / 0710

Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:

q  25. 3 – 29. 3. 2019        8:00 – 17:00 hod.

q  1. 4. 2019                     8:00 – 18:00 hod.

Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených také formou výjezdů do vybraných obcí:

Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2019 jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.

K vyplnění tiskopisu DAP k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2018 a k jeho vytištění je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích Finanční správy.

Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz. Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je elektronické podání povinné.

Nahoru