Informujeme, připravujeme ...

FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA
Tolstého 2, 586 01 Jihlava                                                                        
Přiznání k dani z příjmů za rok 2018 - Tisková zpráva

Přiznání k  dani z příjmů za rok 2018 jsou poplatníci povinni podat do data 1. 4. 2019.

Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 1. července 2019. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 2019 včetně.

Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.

Pro platbu daně z příjmů fyzických osob na Finančním úřadě pro Kraj Vysočina platí toto číslo účtu: 721 – 67626681 / 0710

Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:

q  25. 3 – 29. 3. 2019        8:00 – 17:00 hod.

q  1. 4. 2019                     8:00 – 18:00 hod.

Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených také formou výjezdů do vybraných obcí:

Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2019 jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.

K vyplnění tiskopisu DAP k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2018 a k jeho vytištění je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích Finanční správy.

Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz. Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je elektronické podání povinné.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie ve dnech 5. března od 7.30 - 10.30 hod. v dolní části obce od č.p. 3,21,18 a 15 směr Přibyslav včetně rodinných domů v lokalitě " Podevsí", a 6. března od 7.30 - 15.00 hod. v horní části obce od č.p. 24,71,22,25 a 20 směr Žďár. Děkujeme za pochopení.

Níže uvádíme upozornění finančního úřadu na povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovisti po digitalizaci pozemků v obci v roce 2018:

Dobrý den, můžete prosím připomenout vlastníkům nemovitostí v kú Nové Dvory, že mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019. Týká se to vlastníků zemědělských pozemků, u kterých proběhla v loňském roce pozemková úprava a digitalizace. Někomu již chystá daňové přiznání paní Vytlačilová v ZD, kdo si u ní řekl. Dle jejich nájemních a pachtovních smluv.

V případě dotazů se na mě můžete obrátit.

Věra Hradová
odborný referent
Oddělení majetkových daní
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
ÚzP ve Žďáru nad Sázavou
Strojírenská 28, 591 01  Žďár nad Sázavou
tel.:    +420 566 652 366
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             
www.financnisprava.cz

Od roku 2019 funguje nová emailová adresa obce

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hasiči zvou všechny na tradiční hasičský ples v sobotu 2.2.2019.

ples2019 1 web

Nahoru