V sobotu 5.2.2011 se v našem kulturním domě konal tradiční hasičský ples se skvělou skupinou FORTUNA a opět se potvrdil stále se zvyšující zájem domácích obyvatel i hostů. Letos byla totiž jen o kousek pokořena hranice 200 účastníků a to nepočítám pořadatele. To nás velmi těší.

Tombola s cca 300 rozmanitými cenami a slosování o hodnotné ceny hlavní jsou příjemným hravým zpestřením plesu. Velké díky patří všem pořadatelům, kteří obětovali svůj čas pro zábavu ostatních. 

Věřím, že se náš ples líbil jak občanům Nových Dvorů, tak dalším hostům. Naviděnou příští rok.

Fotky z plesu můžete vidět ve fotogalerii 05.02.2011 hasičský ples Nové Dvory

Videa (6):

 

V sobotu 15. ledna 2011 jsme využili krásného "lednového" počasí se sluníčkem a teplotou kolem 10 °C a vyjeli prozkoumat, jak to vypadá s mosty na rodící se cyklostezce po staré trati.

Na trať jsme se napojili z asfaltky k Červenému mlýnu, kde bývala stará zastávka a vyrazili k Přibyslavi. Část trasy můžete vidět na videích níže. Povrch cyklostezky je však prozatím pouze štěrkový a video potom trochu roztřesené. Po cestě jsme pořídili několik fotografií mostů, cyklostezky, okolí a řeky Sázavy, která díky tajícímu sněhu byla plná až po okraj a místy se lehce vylévala z břehů.

Přejeli jsme další most přes řeku Sázavu v místě, kde se říká "V pekle" a bývali zde letní tábory. Dále podjeli novou trať a před dalším mostem museli otočit, neboť ještě nebyl dokončen. Pořídili jsme tedy pár záběrů poblíž mostu a dali se na cestu zpět. Pro pěší je možné obejít tento nedokončený most podél nové tratě a pokračovat na Přibyslav.

Cestu zpátky jsme si ještě prodloužili k Červenému mlýnu a pak hurá domů. Po příjezdu zpět do Nových Dvorů jsme ještě projeli kolem kravína, kde byla vybudována dlouhá obrubníková protipovodňová bariéra podél cesty, přes kterou se při větších deštích valila velká voda na ulici Podevsí. 

Výlet to byl pěkný a je skoro neuvěřitelné, že ho bylo v polovině ledna možné uskutečnit. Už teď se těšíme na to, až bude povrch cyklostezky hotový a budeme moci celou trasu protínající překrásné údolí řeky Sázavy projet na kolech.

Fota z výletu můžete vidět ve fotogalerii 15.1.2011 Motovýlet po staré trati 

Videa z výletu níže (5):

 

{phocagallery view=category|categoryid=43|limitstart=0|limitcount=100|type=1}
 

V sobotu 8.1.2011 zavítali do naší obce opět po roce tři králové...
Kašpar, Melichar a Baltazar.

Při procházce od domu k domu zpívali známou koledu "My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám..." Za koledu dostávali od dobrých lidí příspěvky na Tříkrálovou sbírku Charity ČR a do košíku našich malých králů přibívaly sladké odměny. Tři králové nezapomněli poznačit bílou křídou "K+M+B 2011" na dveře každého domu na důkaz své návštěvy.  

Co je to Tříkrálová sbírka?

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2011 se v celostátním měřítku uskuteční již po pojedenácté.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Do ulic obcí a měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků) a výnos sbírky činí zpravidla něco mezi 45 - 60 miliony korun. Sbírka má ustálená pravidla. Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností.Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné  kasičky, opatřené charitním logem.

Sbírku je možné podpořit také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA.

Videa z chození tří králů v Nových Dvorech (2):

V neděli 12.12.2010 od 14:00 jsme v sálku našeho kulturního domu přivítali 5 novodvorských občánků, 3 holčičky a 2 chlapečky.

Pro rodiče a jejich miminka nacvičila paní ředitelka mateřské školky s dětmi pěkné písničky a básničky. Po jejich vystoupení promluvil pan starosta, proběhl podpis do kroniky a předání darů od obce. Na závěr se malí občánci vyfotili v kolíbce a se svými rodiči a sourozenci.

Jak toto pěkné odpoledne probíhalo, můžete shlédnout ve fotogalerii 12.12.2010 Vítání občánků a na videích níže.

 Videa (4):

V podvečer v neděli 5.12.2010 se naší vesničkou opět rozezněl cinkot řetězů a zvonků nevěstící pro malé hříšníky nic dobrého.

Mikuláš a anděl se svou pekelnou čeládkou nevynechali ani jedno dítko a nadělovali sladké balíčky a preventivně i uhlí a metličky pro rodiče, aby děti nezlobily.

Fota z Mikulášské nadílky najdete ve fotogalerii 05.12.2010 Mikulášská nadílka.

Nahoru