V neděli 12.12.2010 od 14:00 jsme v sálku našeho kulturního domu přivítali 5 novodvorských občánků, 3 holčičky a 2 chlapečky.

Pro rodiče a jejich miminka nacvičila paní ředitelka mateřské školky s dětmi pěkné písničky a básničky. Po jejich vystoupení promluvil pan starosta, proběhl podpis do kroniky a předání darů od obce. Na závěr se malí občánci vyfotili v kolíbce a se svými rodiči a sourozenci.

Jak toto pěkné odpoledne probíhalo, můžete shlédnout ve fotogalerii 12.12.2010 Vítání občánků a na videích níže.

 Videa (4):

V podvečer v neděli 5.12.2010 se naší vesničkou opět rozezněl cinkot řetězů a zvonků nevěstící pro malé hříšníky nic dobrého.

Mikuláš a anděl se svou pekelnou čeládkou nevynechali ani jedno dítko a nadělovali sladké balíčky a preventivně i uhlí a metličky pro rodiče, aby děti nezlobily.

Fota z Mikulášské nadílky najdete ve fotogalerii 05.12.2010 Mikulášská nadílka.

V úterý 12.10.2010 jsme se sešli i přes slabší vítr na kopci nad Novými Dvory na plánované drakiádě. Pro děti byly přichystány soutěže o ceny, školkovský čaj i ohniště k opečení donesených buřtíků. I přes nepřízeň větru se podařilo draky alespoň na nějaký čas dostat do vzduchu a na zemi pak vyhodnotit v kategoriích nejhezčí, největší, nejmenší drak, nejvyšší dolet a největší troska. Výherci dostali drobné věcné ceny a všichni zúčastnění sladkosti. Na fota z akce se můžete podívat zde - fota z drakiády. Videa níže.

Videa (4): Nový termín ...
Út 12.10.2010 od 16:00 !!!

Ve čtvrtek 30.9.2010 od 16:00 jste všichni srdečně zváni na další ročník "Novodvorské DRAKIÁDY".

Ta se letos uskuteční na poli "za Hanusovi" (strniště na prvním kopci za obcí vlevo u hlavní silnice na Žďár n.S.).

Vezměte s sebou: Hrníček na čaj, něco k opečení, pečivo a hlavně svého DRAKA.

Letos budeme hodnotit draky v těchto kategoriích:

  • nejhezčí drak
  • největší drak
  • nejmenší drak
  • nejvyšší dolet
  • největší troska

Pro všechny účastníky Drakiády budou připraveny drobné ceny a teplý čaj.

Těšíme se na vaši hojnou účast.
Andrea Lomáková

Předpověď počasí včetně síly větru můžeme sledovat na:
http://www.windguru.cz/cz/index.php?sc=46
 (nejbližší lokalita Velké Dářko)

Místo konání na mapě:
 {phocamaps view=map|id=2}

Poslední týden před otevřením školky jsme spolu s některými rodiči zorganizovali brigádu na úklid po výmalbě celé třídy a natřeli dřevěné obložení radiátorů. Nová paní ředitelka má nyní místo bývalého skládku dokonce i ředitelnu. Sice malou, ale útulnou ;-).

Vše se stihlo nakonec včas a tak mohly děti 1. září vesele vkročit do "nové školky".

Mnoho úsilí a nervů stálo novou paní ředitelku seznámení s naší školkou a práce na tom, aby dala do pořádku potřebné papírové podklady. Ty její předchůdkyně nepředala "příliš v pořádku" a nástup paní Bc. Andrey Lomákové tak pořádně ztížila.

Na závěr snad jen více pozitivněji:
Mám radost z toho, jak ochotně rodiče pomáhali s otevřením školky. Mám radost z toho, že i přes potíže školka nyní funguje, že děti do ní chodí rády a paní ředitelka s bohatými zkušenostmi se speciální pedagogikou dělá a chce pro děti opravdu to nejlepší.

DĚKUJEME !

Fotogalerie "MŠ - rekonstrukce II. a 1. den":

V neděli 22.8.2010 od 13:30 se začala náves před naším kulturním domem plnit dětmi a různými podivnými bytostmi. Copak se to dělo? To náš výběr členů novodvorského SDH připravil pro děti dětský den plný soutěží a odměn. Děti závodily na koloběžkách, ve skákání v pytlích, v hodu míčky a kroužky, skládaly různě složité skládačky, hledaly po slepu skryté předměty, provlékaly provázky, překonávaly překážkovou dráhu, odpovídaly otázky nebo předváděly různé úkoly. Za splněné úkoly dostávaly na jednotlivých stanovištích kartičky s obrázky, které následně směnily ve směnárně u víly za sladkosti a jiné odměny. Na každého čekala také uzená klobáska, ledňáčci a další občerstvení.

Na závěr celého dětského dne se do soutěžení a vyzkoušení všech stanovišť vrhli i samotní členové pořadatelského týmu, a to vám byla pánové teprve legrace .
A na to, jak to všechno vlastně bylo, se podívejte do fotogalerie a na videa níže.

Fotogalerie "Dětský den":

Videa (18): 

...nahráváme... 

 

Nahoru