V sobotu 8.1.2011 zavítali do naší obce opět po roce tři králové...
Kašpar, Melichar a Baltazar.

Při procházce od domu k domu zpívali známou koledu "My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám..." Za koledu dostávali od dobrých lidí příspěvky na Tříkrálovou sbírku Charity ČR a do košíku našich malých králů přibívaly sladké odměny. Tři králové nezapomněli poznačit bílou křídou "K+M+B 2011" na dveře každého domu na důkaz své návštěvy.  

Co je to Tříkrálová sbírka?

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2011 se v celostátním měřítku uskuteční již po pojedenácté.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Do ulic obcí a měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků) a výnos sbírky činí zpravidla něco mezi 45 - 60 miliony korun. Sbírka má ustálená pravidla. Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností.Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné  kasičky, opatřené charitním logem.

Sbírku je možné podpořit také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA.

Videa z chození tří králů v Nových Dvorech (2):

V neděli 12.12.2010 od 14:00 jsme v sálku našeho kulturního domu přivítali 5 novodvorských občánků, 3 holčičky a 2 chlapečky.

Pro rodiče a jejich miminka nacvičila paní ředitelka mateřské školky s dětmi pěkné písničky a básničky. Po jejich vystoupení promluvil pan starosta, proběhl podpis do kroniky a předání darů od obce. Na závěr se malí občánci vyfotili v kolíbce a se svými rodiči a sourozenci.

Jak toto pěkné odpoledne probíhalo, můžete shlédnout ve fotogalerii 12.12.2010 Vítání občánků a na videích níže.

 Videa (4):

V podvečer v neděli 5.12.2010 se naší vesničkou opět rozezněl cinkot řetězů a zvonků nevěstící pro malé hříšníky nic dobrého.

Mikuláš a anděl se svou pekelnou čeládkou nevynechali ani jedno dítko a nadělovali sladké balíčky a preventivně i uhlí a metličky pro rodiče, aby děti nezlobily.

Fota z Mikulášské nadílky najdete ve fotogalerii 05.12.2010 Mikulášská nadílka.

V úterý 12.10.2010 jsme se sešli i přes slabší vítr na kopci nad Novými Dvory na plánované drakiádě. Pro děti byly přichystány soutěže o ceny, školkovský čaj i ohniště k opečení donesených buřtíků. I přes nepřízeň větru se podařilo draky alespoň na nějaký čas dostat do vzduchu a na zemi pak vyhodnotit v kategoriích nejhezčí, největší, nejmenší drak, nejvyšší dolet a největší troska. Výherci dostali drobné věcné ceny a všichni zúčastnění sladkosti. Na fota z akce se můžete podívat zde - fota z drakiády. Videa níže.

Videa (4): Nový termín ...
Út 12.10.2010 od 16:00 !!!

Ve čtvrtek 30.9.2010 od 16:00 jste všichni srdečně zváni na další ročník "Novodvorské DRAKIÁDY".

Ta se letos uskuteční na poli "za Hanusovi" (strniště na prvním kopci za obcí vlevo u hlavní silnice na Žďár n.S.).

Vezměte s sebou: Hrníček na čaj, něco k opečení, pečivo a hlavně svého DRAKA.

Letos budeme hodnotit draky v těchto kategoriích:

  • nejhezčí drak
  • největší drak
  • nejmenší drak
  • nejvyšší dolet
  • největší troska

Pro všechny účastníky Drakiády budou připraveny drobné ceny a teplý čaj.

Těšíme se na vaši hojnou účast.
Andrea Lomáková

Předpověď počasí včetně síly větru můžeme sledovat na:
http://www.windguru.cz/cz/index.php?sc=46
 (nejbližší lokalita Velké Dářko)

Místo konání na mapě:
 {phocamaps view=map|id=2}

Poslední týden před otevřením školky jsme spolu s některými rodiči zorganizovali brigádu na úklid po výmalbě celé třídy a natřeli dřevěné obložení radiátorů. Nová paní ředitelka má nyní místo bývalého skládku dokonce i ředitelnu. Sice malou, ale útulnou ;-).

Vše se stihlo nakonec včas a tak mohly děti 1. září vesele vkročit do "nové školky".

Mnoho úsilí a nervů stálo novou paní ředitelku seznámení s naší školkou a práce na tom, aby dala do pořádku potřebné papírové podklady. Ty její předchůdkyně nepředala "příliš v pořádku" a nástup paní Bc. Andrey Lomákové tak pořádně ztížila.

Na závěr snad jen více pozitivněji:
Mám radost z toho, jak ochotně rodiče pomáhali s otevřením školky. Mám radost z toho, že i přes potíže školka nyní funguje, že děti do ní chodí rády a paní ředitelka s bohatými zkušenostmi se speciální pedagogikou dělá a chce pro děti opravdu to nejlepší.

DĚKUJEME !

Fotogalerie "MŠ - rekonstrukce II. a 1. den":

Nahoru